Agnieszka Kramm

Agnieszka Kramm - psycholożka, psychoterapeutka, superwizorkaPracą z ludźmi zajmuję się od 1993 r., rozpoczynałam od pracy z dziećmi i ich rodzinami. Pracowałam w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Prowadziłam mediacje rodzinne, terapię rodzinną, diagnozy psychologiczne, programy profilaktyczne i edukacyjne, szkoliłam pedagogów, nauczycieli. Pracowałam również z dziećmi chorymi na raka i ich rodzicami w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

W 1994 r. zaczęłam szkolić się w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces u nauczycieli polskich i zagranicznych, poddając się terapii własnej, uczestnicząc w wielu warsztatach, superwizjach. Pracy z grupą oraz metod rozwiązywania konfliktów uczyłam się w Sydney oraz w Londynie, uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach prowadzonych przez Global Process Insitute. Szkolenie ukończyłam w 2009 r., zdobywając dyplom terapeuty psychologii zorientowanej na proces w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu. Następnie od 2009 r. uczyłam psychologii zorientowanej na proces, prowadziłam staże dla studentów i superwizje.

Od roku 2000 interesuję się pracą z baśniami, mitami – napisałam na ten temat pracę magisterską, a także pracę dyplomową. Baśnie poprowadziły mnie do pracy z kobietami. W 2000 r. zaczęłam prowadzić kobiece grupy. Od tego czasu poprowadziłam wiele warsztatów, grup terapeutycznych, projektów rozwojowych dla kobiet. Od kilku lat jest to główna ścieżka mojej pracy. Interesuję się odkrywanie kobiecej ścieżki rozwoju, kobiecej duchowości i siły. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet, grupy terapeutyczne, szkolenia, grupy wsparcia, pracuję z kobietami bezrobotnymi. Prowadząc liczne zajęcia współpracowałam z Dojrzewalnią Róż, z nieformalną grupą Ulica Siostrzana, ze Stowarzyszeniem KONSOLA. Aktualnie ścieżkę pracy na rzecz rozwoju kobiet realizuje w Fundacji Miejsce Kobiet, której jestem współzałożycielką.
Od 2004 r. prowadzę własny ośrodek terapeutyczno – szkoleniowy, początkowo pod nazwą AGNIS Centrum Rozwoju i Psychoterapii. Od kilku lat, z grupą zaprzyjaźnionych i dzielących moją wizję pracy z ludźmi osób, tworzę ośrodek Laboratorium Psychologii Procesu, którego jestem założycielką i szefową. Nadzoruję w nim pracę terapeutyczną kilku osób, współtworzymy programy rozwojowe, projekty społeczne i inne.

Ponieważ praca z ludźmi to nieustający rozwój i zmiana, wciąż się szkolę, a indywidualnie pracuję pod nadzorem i ze wsparciem Lane’a Arye.

W mojej pracy jako na metodzie oraz filozofii podejścia do świata opieram się przede wszystkim na psychoterapii zorientowanej na proces, łącząc ją z pracą z baśniami i z metodami pracy w kręgu.
Lubię spędzać czas i celebrować „dolce far niente” wraz z rodziną i najbliższymi, oraz moim wiecznie uśmiechniętym, znalezionym niespodziewanie w lesie psem Fredem (rasy malamut/husky). Lubie wakacje, słoneczne podróże, żeglowanie, ognisko, grę w Scrabble, narty i wiele innych. W nieustającej podróży wewnętrznej, staram się połączyć działanie w świecie z moimi snami, wizjami, pragnieniami.