Aktywizacja zawodowa kobiet

Fundacja Miejsce Kobiet oferuje swoje usługi przy realizacji projektów dotyczących wspierania osób bezrobotnych na rynku pracy.

Nasze doświadczenia
Od września 2013 we współpracy z firmą Henkel realizujemy kolejne edycje programu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”.
Wcześniej zespół Fundacji zrealizował projekty dla bezrobotnych kobiet współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
– ”Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla kobiet biernych zawodowo z Dzielnicy Włochy” (tytuł „Dobrej Praktyki” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), 2006
– „Od A do Z – Aktywna Zawodowo”, 2008
– „Wracam do pracy – kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet”, 2010

Nasz program
W oparciu o zdobyte przy realizacji projektów doświadczenia proponujemy kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, obejmujący warsztaty z zakresu planowania ścieżki zawodowej, treningi psychologiczne i grupy wsparcia oraz indywidualne doradztwo w tych obszarach.

Program realizowany jest przez zespół doradców zawodowych, trenerów rozwoju osobistego, psychoterapeutów stosujących wspólną metodę w pracy z osobami bezrobotnymi, uwzględniającą kulturowy aspekt trudnej sytuacji na rynku pracy osób doświadczających dyskryminacji.

Fundacja Miejsce Kobiet oferuje również usługi z zakresu prowadzenia rekrutacji uczestników projektów, zarządzania projektem, koordynacji merytorycznej projektu oraz ewaluacji, a także superwizji dla zespołów realizujących projekty społeczne.