Coaching

Coaching dla pracowników  to  cykl indywidualnych  spotkań, podczas których  klient aktywnie uczy się tego jak:

– stać się efektywnym  liderem
– nabyć nowe umiejętności związane ze zmianą stanowiska
– znajdować nowe wyjście ze starych problemów
– opracować właściwą strategię w celu podjęcia nowej pracy

Coaching naszą metodą pobudza kreatywność, rozwija potencjał zawodowy, uczy dostrzegać nowe możliwości w trudnych sytuacjach.

Naszą najmocniejsza stroną jest  budowanie, w oparciu o metody pracy z procesem,  specyficznej  relacji, w której klient  dociera do ukrytego potencjału osobistego.