Fundacja

Fundacja Miejsce Kobiet
ul. Żelazna 69a lok. 28
00-871 Warszawa

KRS: 0000468916
REGON: 146773826
NIP: 527-269-66-56

Bank PKO BP, 39. O/Warszawa, ul. Leszno 14
numer konta: 72 1020 1013 0000 0802 0286 3009

Statut Fundacji Miejsce Kobiet dostępny jest tutaj: statut_