Informacje o projekcie

Obywatele dla Demokracji

„Wracam do siebie” to program reintegracji społecznej skierowany do kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów, które mają perspektywę wyjścia na wolność w niedługim czasie.

Projekt Wracam do siebie

Powrót do społeczeństwa po okresie izolacji jest bardzo trudnym procesem, a zmiana destrukcyjnych wzorców prowadzących do wykluczenia wymaga fachowego wsparcia.

Celem projektu jest wsparcie kobiet znajdujących się w tej szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Program swoimi działaniami obejmuje grupę 16 kobiet i realizowany jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap to zajęcia grupowe w areszcie: warsztaty psychologiczne mające na celu przepracowanie wzorców własnych emocji, relacji z rodziną, relacji z otoczeniem, oraz warsztaty pracy z ciałem, których celem jest pogłębienie kontaktu ze sobą i nauka narzędzi relaksacyjnych służących do radzenia sobie z emocjami.

W drugim etapie 6 uczestniczek otrzyma wsparcie asystenckie po wyjściu na wolność.

Projekt realizowany będzie od marca do grudnia 2014.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Obywatele dla Demokracji