Media o nas

W listopadzie 2014 Radio Kolor w audycji „Liderki uśmiechu” gościło Olę Napiórkowską, uczestniczkę 4. grupy „W drodze do pracy” i Agnieszkę Kramm, psycholożkę, które opowiadały o pokonywaniu barier związanych z powrotem na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Audycji można posłuchać tutaj:
http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1011/liderki-usmiechu/1206/

11 grudnia 2013 Agnieszka Kramm ponownie miała okazję do zaprezentowania projektu „W drodze do pracy” na antenie Radia Kolor. W wywiadzie wzięła również udział Anna Kasprzak, uczestniczka wcześniejszej edycji projektu aktywizacji zawodowej.
Zapraszamy do posłuchania:

 

Patron medialny projektu "W drodze do pracy"


Radio Kolor wspiera projekt „W drodze do pracy” i udostępniło swoją antenę naszej ekspertce Agnieszce Kramm, aby mogła opowiedzieć o założeniach projektu i planowanych działaniach.
Zapraszamy do odsłuchania nagrania z tej audycji:

 

Patron medialny projektu "W drodze do pracy"       Metro_14_10_2013