O bezrobociu – na styku nauki i praktyki

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Miejsce Kobiet
zapraszają do udziału
w seminarium
O bezrobociu – na styku nauki i praktyki
Warszawa, 12 czerwca 2012
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego przyjrzymy się bezrobociu z dwóch punktów widzenia – naukowego oraz praktycznego. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk przedstawią wyniki kilkuletnich badań na temat różnych grup społecznych i prawdopodobieństwa popadania w bezrobocie, a także wychodzenia z bezrobocia.
Do udziału w seminarium i do dyskusji zapraszamy praktyków – doradców zawodowych, trenerów, coachów, którzy na co dzień pracują w obszarze aktywizacji zawodowej. Wspólnie spróbujemy zinterpretować mechanizmy, które wpływają na bezrobocie i znajdowanie zatrudnienia.
Seminarium podzielone będzie na część wykładową, podczas której przedstawione zostaną wyniki analiz, oraz na część warsztatową, podczas której badacze i praktycy będą mogli wymienić się doświadczeniami i sformułować wnioski.
Doświadczenia płynące z seminarium zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Uczestnicy seminarium otrzymają wyniki badań i materiały szkoleniowe, a także zaświadczenie PAN o uczestnictwie w seminarium.
Miejsce: Warszawa, ul. Żelazna 69 a lok. 28, ośrodek Fundacji Miejsce Kobiet
Termin: 12 czerwca 2012, godz. 10.00 – 16.00
Program seminarium:
godz. 10.00 – 12.00 wykład / prezentacja wyników badań
godz. 12.00 – 13.00 przerwa na lunch
godz. 13.00 – 16.00 część warsztatowa, dyskusja o bezrobociu, wymiana doświadczeń
Dla uczestników seminarium przewidujemy lunch na miejscu w ośrodku.
Seminarium jest częścią projektu „Doświadczenia na rynku pracy a ryzyko bezrobocia i szanse powrotu do pracy w latach 1988 – 2008: Integracja analizy ilościowej i jakościowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie na adres: kontakt@miejscekobiet.pl