Outplacement

Tworzymy i realizujemy programy outplacementowe, których celem jest pomoc firmom w przeprowadzeniu zwolnień pracowników, tak aby przez ten proces przechodzili świadomie. Wychodzimy z założenia, że ten moment  może być dla nich punktem zwrotnym, motywacją do dalszego rozwoju. Zmianę postrzegamy jako szansę na rozwój, a nasz program pomaga uczestnikom tę szansę wykorzystać jak najlepiej, tak by stała się „nowym otwarciem” w karierze zawodowej. Wierzymy, że każdy posiada potencjał, niepowtarzalne talenty, duże możliwości rozwoju – my pomagamy ten potencjał uruchomić i wydobyć. Nasz program outplacementowy to efekt wieloletnich doświadczeń w pracy w zakresie doradztwa zawodowego, z realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo współfinansowanych ze środków UE, z pracy z klientem indywidualnym i grupami. Przygotowujemy pracownika do przyszłego procesu rekrutacji, a także pomagamy zaplanować dalszą ścieżkę jego rozwoju zawodowego oraz wsparcie psychologiczne, które często jest nieodzownym elementem w trudnym okresie zmiany.

JAK PRACUJEMY

Programy outplacementowe Fundacji Miejsce Kobiet nie tylko  przygotowują  pracownika do przyszłego procesu rekrutacji, ale obejmują planowanie jego dalszej ścieżki rozwoju zawodowego oraz wsparcie psychologiczne, które często jest nieodzownym elementem w okresie zmiany.

Zalety outplacementu:

Dla pracodawcy:

  • rozstanie w przyjaznej atmosferze i uniknięcie roszczeń pracowniczych
  • kształtowanie wizerunku pracodawcy postępującego etycznie i społecznie odpowiedzialnie

Dla pracownika:

  • podwyższenie kwalifikacji, nauka poruszania się po rynku pracy
  • poznanie własnych możliwości i ograniczeń, budowanie ścieżki kariery zawodowej
  • opieka i wsparcie psychologiczne w okresie zmiany

Nasza oferta szkoleń outplacementowych jest:

  • niepowtarzalna i oryginalna – bo programy, które proponujemy są oparte na autorskiej metodzie łączącej najnowsze osiągnięcia coachingu, doradztwa zawodowego i psychologii pracy z procesem
  •  profesjonalna – bo mamy wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno dla indywidualnego  klienta, jak i  dla małych i dużych grup uczestników.

CO PROPONUJEMY

Pełny pakiet standardowy programu outplacementowego

1. Szkolenie  metodą aktywnego poszukiwania pracy
2. Warsztaty psychologiczno-motywacyjne
3. Indywidualne  spotkania z  coachem
4. Indywidualne spotkania z konsultantem ds. zatrudnienia
5. Indywidualne spotkania z psychologiem

Ponadto:

– Wyszukiwanie możliwości dalszego uzupełniania kwalifikacji w ramach programów dofinansowanych ze środków UE
– Pilotowanie samodzielnych działań uczestników programu
– Współpraca z firmami prowadzącymi szkolenia zawodowe dla uczestników programu
– Pomoc w organizowaniu własnej działalności gospodarczej
– Przygotowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych

Zakres programu  jest uzależniony od rodzaju stanowiska zajmowanego przez danego pracownika lub grupę pracowników i każdorazowo jest dostosowany do potrzeb grupy jak i indywidualnych pracowników.

Nasz zespół realizujący program składa się z doświadczonych coachów, trenerów oraz psychologów, specjalizujących się między innymi w pomocy osobom poszukującym pracy, przeżywającym  kryzys w związku ze zmianą spowodowaną utratą zatrudnienia.