Pieniądze i obfitość

„Pogódźmy się z pieniędzmi”, Zwierciadło nr 1/2007, autorką jest Małgorzata Kacperek.

Pogódźmy się z pieniędzmi

O Agnieszce i Strażniku Biedy w tekście „Pieniądze, czyli sprawa sercowa”, Zwierciadło nr 3/2004, autorką jest Renata Arendt-Dziurdzikowska.

Duchowość pieniędzy