Program Warsztaty Grundtviga

Dancing With Your Dreams
22 – 28 maja 2011
Zagroda Kuwasy – Warszawa

 

O projekcie „Dancing with Your Dreams”
Projekt ‘Dancing with Your Dreams” jest realizowany w ramach programu unijnego Grundtvig Workshops przez Fundację Miejsce Kobiet.
Ogólną ideą tego programu jest zachęcenie dorosłych mieszkańców krajów EU do samorozwoju i ciągłego kształcenia. Grundtvig Program ma także pomagać w integracji krajów będących członkami EU a także ma służyć wymianie kulturowej.
W ramach tego projektu organizujemy warsztat „Dancing with Your Dreams”, który będzie odbywał się w Polsce między 22 a 28 maja 2011. Będzie w nim uczestniczyć 16 osób z różnych krajów Europy m.in. z Danii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Rumunii i Włoch. Pierwsze cztery dni uczestnicy spędzą nad Biebrzą w pięknym pensjonacie „Zagroda Kuwasy” następnie przyjadą do Warszawy aby zobaczyć miasto i wystąpić w pokazie tańców i masażu MA-URI®. Pokaz został wcześniej przygotowany przez grupę praktyków i trenerów MA-URI®.
Celem warsztatu Dancing with Your Dreams” jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami MA-URI® oraz z medytacyjnymi tańcami MA-URI® jako narzędziem samorozwoju, zwiększenie świadomości ciała, nauka docierania do wewnętrznych zasobów kreatywności, pasji oraz radości. Na warsztacie zostaną także przedstawione alternatywne sposoby komunikacji, wyrażania siebie a także radzenia sobie ze stresem.
W ciągu pierwszych czterech dni warsztatu uczestnicy nauczą się skąd czerpać inspirację, jak wzbudzać pasję i odwagę w realizacji swoich marzeń. Jak pracować ze swoimi przekonaniami, które przeszkadzają w ich realizacji i jak wzmacniać te pozytywne, które pomagają w spełnieniu i realizacji celu.
Program jest tak pomyślany aby wzmocnił w uczestnikach umiejętności budowania zespołu, współpracy i dążenia do wspólnego celu, którym będzie ich udział w MA-URI® Show ostatniego dnia warsztatów.