Projekt zakończony

Projekt Wracam do siebie

Projekt reintegracji społecznej kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów „Wracam do siebie”, współfinansowany ze środków Funduszy EOG, został zakończony z końcem grudnia 2014.

W pierwszej części projektu, która realizowana była w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów, wzięło udział łącznie 20 kobiet. Uczestniczyły one w warsztatach psychoedukacyjnych (60 godzin) oraz w warsztatach pracy z ciałem (30 godzin), które obejmowały zajęcia z terapii tańcem i ruchem oraz zajęcia relaksacyjne z elementami jogi.

Podczas zajęć psychoedukacyjnych rozmawiałyśmy o tolerancji, granicach, własnych zasobach, złości i krytyce, wybaczaniu sobie i innym, słabości i sile, relacjach, nałogach, marzeniach i pasjach.

Dwie z naszych uczestniczek podzieliły się z nami swoimi refleksjami na temat zajęć ruchowych:

Ela: „Nie ukrywam, że z niecierpliwością czekam do kolejnego spotkania, na którym poznajemy swoje ciało i jego możliwości. (…) Zajęcia te bardzo mi się podobają, gdyż wyciszają umysł, emocje, myśli (…)”

Monika: „Joga w więzieniu jest dla mnie chwilą odpoczynku, wyrwaniem się z miejsca, w którym nie chcę być. Jest to spotkanie ze spokojem, bardzo różnym od tego co mam na codzień w więzieniu.”

 

W drugiej części projektu przez sześć miesięcy udzieliłyśmy wsparcia asystenckiego 6 kobietom, które właśnie opuściły jednostkę na Grochowie. Problemy, które pomagałyśmy na bieżąco rozwiązywać, dotyczyły m.in. spraw bytowych, odzyskania opieki nad dziećmi, uzależnień. Nasze wsparcie polegało m.in. na pracy psychologicznej, pomocy w przygotowaniu pism i udzielaniu rekomendacji, doradzaniu w jakich instytucjach szukać jakiego wsparcia, pomagając zaplanować cele i kolejne działania, pomagając poprzez zwykłą rozmowę.
Jedna z uczestniczek dzięki naszemu wsparciu psychologicznemu i życiowemu oraz dzięki własnemu systematycznemu zaangażowaniu uzyskała znaczne skrócenie kary ograniczenia wolności (w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego), którą zakończyła w styczniu 2015.

 

Realizacja projektu „Wracam do siebie” była możliwa dzięki współpracy z kierownictwem Aresztu Śledczego Warszawa Grochów

24_03_2014

a także dzięki współfinansowaniu działań projektowych z Funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji

– dziękujemy!