Współfinansowanie

Program „Domy nadziei” jest współfinansowany ze środków Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia w latach 2014-2016.


W ramach programu udzielamy wsparcia psychologicznego rodzinom, w których jedna z osób, na skutek ciężkiej choroby lub wypadku, stała się uzależniona od całodobowej opieki najbliższych i przebywa w swoim domu. Wsparciem psychologicznym objęci są również opiekunowie chorych.

Program realizowany będzie w okresie trzech lat – od 2014 do 2016 r.. W trakcie trwania projektu pomocą obejmiemy 24 rodziny; w każdym roku udzielimy wsparcia ośmiu rodzinom. W roku 2014 przewidujemy sześć 3-godzinnych spotkań dla każdej rodziny.

Wsparcie psychologiczne służy rodzinom w lepszym radzeniu sobie z codziennymi trudnościami związanymi z chorobą bliskiej osoby m.in. uczuciami dotyczącymi obaw o zdrowie i życie, niepokojem o przyszłość, poczuciem izolacji i osamotnienia, poszukiwaniem sensu trudnych doświadczeń. Wsparcie ma także na celu przeciwdziałanie wypaleniu opiekunów sprawujących długoterminową opiekę nad chorym.

Szczegółowych informacji udziela Justyna Kaczmarek:
justyna.kaczmarek@laboratorium-procesu.pl
tel. 501 284 228

Zgłoszenia do programu przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres kontakt@miejscekobiet.pl lub justyna.kaczmarek@laboratorium-procesu.pl

Formularz zgłoszeniowy